วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดหัวช้าง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดหัวช้าง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301805005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ