วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดหว้าเก่า – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุดหว้าเก่า – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460506012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ