วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดสระแก้ว – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดสระแก้ว – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302604003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/12/2544

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ