วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดสระน้อย – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดกุดสระน้อย – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450712008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/12/2548

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ