วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดลิงง้อ – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดกุดลิงง้อ – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410111007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ