วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดลาด – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกุดลาด – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340116002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2235

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/12/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ