วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดม่วง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดม่วง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300805001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2306

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/1/2534

ที่อยู่ : เลขที่ ม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ