วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดมะโน – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกุดมะโน – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320304004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/9/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ