วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดมะฮง – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกุดมะฮง – ยโสธร

รหัสวัด : 04350811005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 30/10/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ