วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดมะนาว – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดกุดมะนาว – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2457

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/5/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ