วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดผักตบ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกุดผักตบ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340403001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2469

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2498

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ