วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดปลาค้าว – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุดปลาค้าว – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460611002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2423

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ