วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดประทาย – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกุดประทาย – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340709002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ