วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดน้ำเที่ยง – ขอนแก่น

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดกุดน้ำเที่ยง – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401801003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ