วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกุดน้ำกิน – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดกุดน้ำกิน – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370119002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2444

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2500

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ