วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดตาดำ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดตาดำ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302804002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ