วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดตากล้า – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดกุดตากล้า – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370110001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ