วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดตะกาบ – สกลนคร

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดกุดตะกาบ – สกลนคร

รหัสวัด : 04470601011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 25/6/2535

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ