วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกุดดู่ – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดกุดดู่ – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 04390304001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 22/7/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/6/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ