วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดซุย – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกุดซุย – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440110004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ