วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดชะนวน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดชะนวน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302009002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/11/2562

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ