วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดฉิมน้อย – นครพนม

ชื่อวัด : วัดกุดฉิมน้อย – นครพนม

รหัสวัด : 04480511001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2469

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/9/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ