วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดจิก – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดกุดจิก – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410416002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 10/10/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ