วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดจิก – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุดจิก – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461104001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2462

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ