วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดจอก – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกุดจอก – ยโสธร

รหัสวัด : 04350108007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/12/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ