วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดจอกใหญ่ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดจอกใหญ่ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300709002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2442

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2504

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ