วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกุดฆ้องชัย – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุดฆ้องชัย – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461805002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2390

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/8/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ