วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดคูณ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกุดคูณ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340101024

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ