วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกุดขาม – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกุดขาม – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160614003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/4/2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/3/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ