วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดกะเสียน – อุบลราชธานี

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกุดกะเสียน – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340401013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ