วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดกว้าง – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกุดกว้าง – ยโสธร

รหัสวัด : 04350203002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2456

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2460

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ