วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุฏิ – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดกุฏิ – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05800122005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/10/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/7/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 16 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ