วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุฏิภักดีสังวร – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดกุฏิภักดีสังวร – พัทลุง

รหัสวัด : 05930109008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/6/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2445

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ