วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุฎีลาย – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกุฎีลาย – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140115003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/3/2508

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ