วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุฎีกรุ – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกุฎีกรุ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140302001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2240

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2265

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ