วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุฎิ – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดกุฎิ – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760709001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2118

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/1/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ