วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุญชรเกษาราม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดกุญชรเกษาราม – อุดรธานี

รหัสวัด : 04411807001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2467

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ