วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุญชรศิริธรรม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกุญชรศิริธรรม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 64140150001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/5/2564

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ