วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุญชรศรัทธาธรรม – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดกุญชรศรัทธาธรรม – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620509008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/10/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ