วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกุญชรทรงธรรม – พิษณุโลก

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกุญชรทรงธรรม – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650701008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/2/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/7/2562

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ