วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกุญชรดาราม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดกุญชรดาราม – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410703002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41310

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ