วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุงไม้สัก – แม่ฮ่องสอน

ชื่อวัด : วัดกุงไม้สัก – แม่ฮ่องสอน

รหัสวัด : 03580104002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2456

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ