วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุงเก่า – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุงเก่า – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461102003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/2/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ