วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุงชัย – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดกุงชัย – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370703005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2427

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2435

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ