วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุกุรัตนาราม – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดกุกุรัตนาราม – หนองคาย

รหัสวัด : 04430117006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2466

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ