วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกิ่วแลหลวง – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกิ่วแลหลวง – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501201011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2473

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ