วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกิ่วหลวง – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกิ่วหลวง – ลำปาง

รหัสวัด : 03521004001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2506

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ