วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกิ่วลม – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกิ่วลม – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501604010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/8/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ กิ่วลม หมู่ที่ 8 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ