วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกิ่วมื่น – ลำพูน

ชื่อวัด : วัดกิ่วมื่น – ลำพูน

รหัสวัด : 03510113001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2225

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/4/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ