วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกิ่วชมภู – พะเยา

ชื่อวัด : วัดกิ่วชมภู – พะเยา

รหัสวัด : 03560306007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ